x
0
官方QQ群:392421647
返回顶部
课程目录

wish产品刊登

Wish产品刊登操作 112| 112

课程时长:65分钟,共1节课 难度:普通 已学习人数:484

免费
课程介绍

上货从未如此简单

实战列表  

  课程要点    

1、如何进行单个产品采集;

2、单个产品发布;

3、产品批量采集;

4、产品变种如何编辑;

5、产品搬家;

6、sku批量编辑;

7、店小秘图片仓库合理使用;

8、产品批量发布;

9、正确使用一键翻译;


...
  课程概要 课程讲解wish产品刊登,变种信息编辑,产品批量刊登,标签编辑,图片编辑。                                                      

课程目录
第1节    wish产品刊登
讲师介绍

Anne

课程数:7

小秘课堂特邀讲师
学院介绍

特邀讲师

联系方式

小秘课堂特邀独立讲师。小秘课堂是专业的跨境电商在线培训平台,致力于向广大跨境卖家提供丰富的培训内容。
相关课程
免费 842人在学